Myślę sobie że ta zima kiedyś musi minąć

                22 listopada 2007 o godzinie 1:22, w kategorii Jabłka.

Fotogenia wr?ci?a… Niestety nie mam dobrych wiadomo?ci – ca?y czas mamy jeszcze pod g?rk?. Prace nad przywr?ceniem serwisu do poprzedniego stanu wci?? trwaj? jednak raczej nie ma co liczy? na szybkie i stuprocentowo szcz??liwe zako?czenie. Jak wida? uda?o si? do tej pory odzyska? i przywr?ci? – prawie w ca?o?ci – baz? tekst?w wraz ze struktur?, odno?nikami i tak dalej ale wci?? pod znakiem zapytania stoj? wasze komentarze, grafika i ca?a reszta witryny. Strasznie mi ?al komentarzy – mam ci?gle nadziej? ?e uda si? je ocali?. Prosz? bardzo o zg?oszenia je?eli zauwa?ycie ?e co? nie dzia?a tak jak powinno, ?e brak kt?rego? z tekst?w, pustych link?w i wszystkich innych usterek. Dzi?ki temu strona szybciej wr?ci do ?ycia. Czekam te? na wasze uwagi odno?nie nowego silnika, zmian w wygl?dzie i tym podobne.?

Ge4


komentarzy 18