Apple to on

                24 czerwca 2007 o godzinie 2:29, w kategorii Jabłka.

Tyran, egomaniak, charyzmatyczny wizjoner. Steve Jobs wymy?li? swoj? firm? Apple Computer Co., pozwoli? j? sobie odebra? na ponad 10 lat, ale wr?ci?, ?eby wydoby? Apple z tarapat?w. Uda?o si?. Dzisiaj jest miliarderem. Wci?? wymy?la nowe produkty. Ka?dy z nich dokonuje rewolucji na rynku, bo jest technologicznie doskona?y i nies?ychanie ?atwy w u?yciu. A wszystko zacz??o si? od komputer?w Macintosh, kt?re nazwa? rowerami dla umys?u… Wi?cej znajdziecie we wczorajszej Rzeczpospolitej.

Safjobrzep


Brak komentarzy