Archiwum z dnia 22 listopada 2007

 


Myślę sobie że ta zima kiedyś musi minąć

22 listopada 2007

Fotogenia wr?ci?a… Niestety nie mam dobrych wiadomo?ci – ca?y czas mamy jeszcze pod g?rk?. Prace nad przywr?ceniem serwisu do poprzedniego stanu wci?? trwaj? jednak raczej nie ma co liczy? na szybkie i stuprocentowo szcz??liwe zako?czenie. Jak wida? uda?o si? do tej pory odzyska? i przywr?ci? – prawie w ca?o?ci – baz? tekst?w wraz ze struktur?, […]

W kategorii Jabłka

18